Videregående studier i udlandet

En del unge mennesker har akademiske ambitioner, som de kan få indfriet på nogle af verdens bedste universiteter i udlandet. Muligheden for at dygtiggøre sig i et ambitiøst og udfordrende miljø giver den studerende de bedste muligheder for at opnå sine personlige og karrieremæssige aspirationer til gavn for den pågældende person selv og sikrer samtidig en kontinuerlig tilgang af ambitiøse, højt uddannede personer som er en nødvendighed for samfundets evne til at sikre midler til alle de opgaver der skal varetages for fællesskabet, såsom forsvar, politi, sundhedsvæsen, skoler og uddannelse og sikring af de svageste i samfundet.

Viet-Jacobsen Fonden yder støtte til ansøgere i alderen 18-30 år der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet på et videregående studie på kandidat, Phd eller Dr. niveau. Viet-Jacobsen Fonden lægger vægt på at ansøgeren har særdeles stærke akademiske kvalifikationer/karakterer og referencer, samt at det valgte studium ikke findes i samme form og på samme niveau i Danmark – her vil såvel selve kvaliteten af uddannelsesforløbet som uddannelsesinstitutionens akademiske renommé blive taget i betragtning og lagt til grund for bedømmelsen om at yde støtte.