Introduktion

DVJ Fonden blev stiftet i 2016 med det formål at støtte;

veteraner og projekter for veteraner,
unges videregående studier i udlandet,
projekter for børn og unge fra mindre bemidlede kår,
samt værdige almennyttige formål af enhver karakter til gavn for flest mulige.

Historie/Stiftelse

Viet-Jacobsen Fonden blev stiftet af Denis Viet-Jacobsen i 2016 for at støtte veteraner, unges uddannelse i udlandet, børn og unge fra mindre bemidlede kår, samt alment velgørende formål, med det overordnede formål at støtte personer og projekter der fremmer individets forståelse for dets egne muligheder for at påvirke og bidrage til at fremme dets egen situation og for at bidrage til at fremme fællesskabets interesser.