Veteranformål

Danske soldater har igennem mange år og især siden starten af halvfemserne ydet en stor indsats i konfliktområder udenfor Danmark, for at fremme frihed og demokrati og for at sikre bedre og tryggere vilkår for befolkningerne i de områder hvor de har været indsat. Veteraner er soldater af sind; handlekraftige, vant til at klare sig selv, indgå i stærke gruppefællesskaber, løse problemer individuelt og i grupper og villige til at yde en indsats for andre.

Langt de fleste veteraner kommer tilbage til civilsamfundet og indgår i dette på lige fod med alle andre – med unikke erfaringer, som de kan bruge i deres hverdag. En mindre del af veteranerne behøver, som følge af fysiske eller psykiske mén, støtte for at kunne tilpasse sig en civil hverdag igen, og være produktive og bidragende borgere i samfundet.

Viet-Jacobsen Fonden vil gerne støtte disse veteraner, for at være med til at sikre at veteraner kommer tilbage til civilsamfundet og bidrager med deres erfaringer og kompetencer til gavn for dette. Viet-Jacobsen Fonden vil fortrinsvis yde støtte til formål der bidrager til at veteranen klarer sig selv og deltager aktivt i samfundet.