Der kan ansøges i perioden fra den 1. januar til 31. marts.

Ansøgere, der opfylder ansøgnings- og dokumentationskravene vil modtage skriftligt svar per e-mail efter endt sagsbehandling.

Ansøgninger, der ikke imødekommer ansøgnings- eller dokumentationskravene vil ikke blive behandlet eller modtage svar.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen for alle formål er den 31. marts.

Veteranformål
Støtte til veteranformål gives til veteraner og projekter, der søger at få veteranen/veteranerne til at være aktive og produktive borgere i den udstrækning det er muligt. Støtte gives udelukkende til veteraner og veteranformål (ikke til projekter om veteraner eksempelvis studie- og forskningsprojekter).

Videregående uddannelse i udlandet
Støtte til videregående studier i udlandet skal søges i god tid inden studiets start.

Viet-Jacobsen Fonden tillægger ansøgers motivation, ambitionsniveau, akademiske resultater samt uddannelsesvalg stor betydning. Ansøgninger til uddannelsessteder med exceptionelt højt akademisk niveau inden for det valgte studie/forskningsophold samt høje placering på ranglister over uddannelsesinstitutioner vil blive prioriteret.

Viet-Jacobsen Fonden yder udelukkende støtte til hele studier på kandidat-, ph.d. og dr. niveau af mindst et års varighed. Der ydes ikke støtte til studier på udvekslingsprogrammer.
Forskningsophold af kortere varighed som en del af en ph.d. eller dr. studie kan støttes i visse tilfælde. Hvis et studie eller forskningsprojekt strækker sig over flere studieår, skal ansøger ansøge om støtte til hvert studieår på ny.

Viet-Jacobsen Fonden vil give prioritet til ansøgere fra mindre bemidlede kår. Hvis en ansøger opnår støtte udover det ansøgte og for studiets gennemførelse nødvendige beløb, reduceres tildelingen fra Viet-Jacobsen Fonden, således at ansøger ikke modtager mere støtte end nødvendigt fra Viet-Jacobsen Fonden.

Børn og unge fra mindre bemidlede kår
Viet-Jacobsen Fonden vil favorisere projekter for børn og unge, der giver disse mulighed for at udvikle deres individuelle styrker og talenter, styrke dem personligt, opleve personlig succes, samt styrke deres evne til at indgå i fællesskaber på en konstruktiv måde og opnå mål og succes som en del af en gruppe.

Almennyttige formål
Støtte til almennyttige formål besluttes og uddeles af Viet-Jacobsen Fondens bestyrelse, og der kan ikke søges om støtte til disse formål.

Veteranformål (personlig ansøgning)

Veteranformål (grupper)

Udlandsophold for kandidatstuderende

Studierejse for ph.d.-studerende / postdoc

Projekter for børn og unge fra mindre bemidlede kår