Ansøgninger og ansøgningsfrister

Ansøgninger skal indsendes via Viet-Jacobsen Fondens digitale ansøgningsmodul.

Ansøgningsfristerne for de forskellige formål er som følger:

Veteranformål
Veteranformål skal søges senest tre måneder inden projektstart.
Ansøgningsfrister 1 april og 1 oktober.

Videregående studier i udlandet
Støtte til studier i udlandet skal søges i god tid inden studiestart.
Ansøgningsfrist 1 marts.

Børn og unge fra mindre bemidlede kår
Ansøgningsfrist 1 april.

Almennyttige formål
Støtte til almennyttige formål besluttes og uddeles af Viet-Jacobsen Fondens bestyrelse og der kan ikke søges om støtte til disse formål.